Stop jeres varmetab

Mindsk dit energiforbrug med facadeisolering og reducér varmetabet med op til 50%!

Ved en fuld energirenovering af en bygnings facade, kan der spares op til 50% af varmetabet sammenlignet med en ikke renoveret facade.

StoSilt Cera Tegl

Energioptimér din gamle murstensfacade og bevar samtidigt den traditionelle fremtoning, eller forny facadens design.

StoTherm isoleringssystem i forbindelse med StoSilt Cera Tegl betyder optimal isolering, høj slidstyrke og et design som en traditionel murstensfacade med mulighed for variationer.

Ny facade

Ved at energioptimere din facade, kan du samtidigt give din bygning et helt nyt og tidsvarende look.

I samarbejde med STO, kan vi være behjælpelige med at finde akkurat den facade der skal gøre din bygning tidssvarende.

Stop jeres varmetab StoSilt Cera Tegl Ny facade

Energirenovering for professionelle

Energirenovering ApS er specialiceret i energirenovering for professionelle. Vi udfører store energirenoveringsopgaver for boligselskaber samt erhvervsbyggeri.

Vi samarbejder med professionelle systemleverandører indenfor klimaskærm og rådgiver om langsigtet bevarelse og beskyttelse af bygninger samt overfladedesign, materiale- og farvevalg.

Vores kompetente energivejledere er uddannet ved Teknologisk Institut, og yder derfor en professionel vejledning der fører til konkrete, energibesparende forbedringer. Vi udfører det håndværksmæssige arbejde efterfølgende, i forbindelse med energirenoveringen, såfremt det skulle blive aktuelt.


Formindsk jeres miljøpåvirkning

Ved en energirenovering bruger huset mindre energi og udslipper færre skadelige partikler i naturen, hvilket er en fordel for både din økonomi og miljøet.

Forøg værdien på din bygning

Bygninger med lavt energiforbrug har en højere markedsværdi og er lettere at sælge grundet den høje pris på energi.

Lavere energiforbrug

Ved en facadeisolering kan du reducere dit varmetab med op til 50%, og samtidigt mindske udgiften til opvarmning.

Energirenovering ApS.
Bakkevej 22B
2950 Vedbæk
Tlf: 4025 2023
CVR: 30537815